Thông báo khẩn về nộp lệ phí (Dành cho các tác giả nào chưa thấy đánh dấu xanh)

Kính gửi các tác giả chưa được đánh dấu xanh thanh toán

Hiện nay bộ phận kế toán chưa thể tìm ra được ai là người đã nộp thanh toán, các tác giả đã thanh toán rồi mà chưa được đánh dấu xanh vui lòng xem danh sách dưới và xác nhận thông tin cho Kế toán: Hà Anh

Điện thoại cơ quan: 0243 943 3698 Điện thoại di động: 090 4666856 DANH SÁCH CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NGƯỜI CHUYỂN TIỀN

STT

NGÀY NỘP

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

15/5/2019

       150,000

Số bút toán: FT19135PXLQH   Diễn giải: Le phi tham gia VN19-588498

2

17/5/2019

       300,000

 Số bút toán: FT1913732TF1                Diễn giải : Tra tien FT19137039310564-739019

3

24/5/2019

       150,000

Số bút toán: FT191449L0YB                Diễn giải : Chuyen tien nop le phi du thi anh nghe thuat Quoc te lan thu 10 . Chu de Con nguoi va cuoc song-049769

4

27/5/2019

       400,000

Bút toán: TT1914703937        Diễn giải: Dự thi ảnh VN 19

5

30/5/2019

       300,000

Số bút toán: FT19150GQYYX  Diễn giải : Chuyen tien le phi thi anh vn19-314997

6

30/5/2019

       300,000

Số bút toán: FT1915062MYD  Diễn giải : Le phi VN19

7

30/5/2019

       150,000

Số bút toán: FT19150FYVPW  Diễn giải: Tien thi anh-313509

8

30/5/2019

       200,000

Số bút toán: TT1915005273    Diễn giải : Lệ phí thi ảnh

9

06-02-19

       150,000

Số bút toán: FT19153MD3ZF   Diễn giải : Chuyen tien lien ngan hang-466638

10

06-08-19

       150,000

Bút toán:TT1915902241         Diễn giải: Chuyen khoan le phi tham gia cuoc thi anh VN 2019

 

 

Entrants: 1343, Countries: 41, photos: 16367